חברת גלעד יחסי ממשל ולובינג הוקמה בשנת 1997 והיא חברת הלובינג הוותיקה והמובילה בישראל המתמחה במתן ייעוץ אסטרטגי בזירת הממשל

Gilad Government Relations & Lobbying was established in 1997 and is the oldest and leading lobbying company in Israel, specializing in the strategic consulting in the government arena

Our Vision

The vision of creating an open communication channel between society and business arenas and the elected legislators, with the aim of initiating a professional and ethical dialogue between the two worlds, led me to found Gilad Government Relations & Lobbying in 1997. As of our founding and persistently throughout the years, we sanctify the values of truth, transparency and professionalism as our guiding principles and are proud to participate in important processes in Israeli democracy.

In an era where uncertainty and instability in all areas of life are the new reality, being a professional and motivated team enables us to safely lead our clients, meet goals and achieve goals. We at Gilad believe that success lies in identifying the benefits inherent in each initiative for the relevant parties involved. To this end, we developed the "Golden Triangle" methodology which examines the existence of three main foundations: public, economic and political. Locating and presenting them to the relevant stakeholders in a transparent and professional manner is the basis for successful lobbying activity.

אנו בגלעד מאמינים כי ההצלחה טמונה בזיהוי היתרונות בכל מהלך עבור הגורמים הרלוונטיים המעורבים בו. לשם כך פיתחנו מתודולוגית עבודה – “משולש הזהב” הבוחנת את קיומם של שלושה יסודות מרכזיים: הציבורי, הכלכלי והפוליטי. איתורם והצגתם בצורה שקופה ומקצועית ל-Stakeholders  הרלוונטים, מהווה בסיס להצלחת פעילות הלובינג.

Our Services

The Team

Amir Gilad

Founder and Company Chairman

Ariel Sender

Chief Business Director & Partner

Adv. Eitan Alon

Strategic Consultant & Partner

How we operate

Gilad’s lobbying project is managed by leading professionals, experts in their field, who have experience and operate vis-à-vis governmental decision makers.

The client is a partner in the process and is updated in real time by the project manager, with the work based on a structured process which includes partnering with the client in formulating the goals, analyzing the political arena and examining opportunities for change, determining schedules and indicators for success and control.

Skip to content