יחסי ממשל

מטרתו של תחום יחסי הממשל היא בניית יחסי גומלין תשתית למערכת יחסים מקצועית בין הלקוח לבין מקבלי ההחלטות בממשלה ובכנסת מתוך ראייה אסטרטגית רחבה.

אנו מאמינים ביצירת קואליצית תומכים רחבה בקרב מקבלי ההחלטות, ובקרב גורמים חוץ פרלמנטריים.