יובל הרלב, יועץ אסטרטגי

תחומי מומחיות: שלטון מקומי, נדל"ן ותעשייה, אנרגיה וסביבה.

יובל הצטרף לגלעד בשנת 2023, ומנהל לקוחות מהמגזר העסקי והמגזר השלישי במסגרת פעילותם בקרב מקבלי ההחלטות בכנסת ובממשלה.

יובל בעל מומחיות בעבודת הממשלה והכנסת ובעל ניסיון רב בהובלת תהליכים מול גורמי ממשל ומקבלי ההחלטות. בעברו היה יובל יועץ כנסת-ממשלה ופוליטי לשר הרווחה והביטחון החברתי לשעבר, מאיר כהן, ולפני כן עבד בתור כלכלן במשרד האוצר וריכז פרויקטים רב-משרדיים בתחום האשראי החוץ-בנקאי.  בנוסף, ליובל ניסיון בניהול קמפיינים פוליטיים בשדה הארצי המוניציפלי.

יובל בעל תואר ראשון בכלכלה ופוליטיקה וממשל מאוניברסיטת בן גוריון.

דילוג לתוכן